ESPAISIDERAL.ORG
nautarkia -a- espaisideral.org

català // castellano // english

Astrolabi
Intranet sideral

GALÀCTICA

Les Galàxies són els 9 equips del projecte Nautarkia. A través d'elles s'articula la trama lúdica, el calendari d'activitats, els projectes personals i les àrees de manteniment (les constel·lacions transversals). Tothom hi forma part, per molt que no hi participi activament o no hi agafi responsabilitats concretes.

Les galàxies es construeixen al voltant d'un concepte (nom de la galàxia) que la defineix i articulen tota una sèrie de categories sobre àmbits o aspectes de la vida humana relacionades amb el concepte. A aquesta definició li acompanya un procés narratiu que engloba les galàxies dins la ciència ficció, motivant un exercici creatiu als participants que fomenti la relació lúdica entre aquests i generant unes pautes sobre la diferenciació dels equips en diferents móns utòpics galàctics.

Cada galàxia es construeix com a un grup d'alienígenes provinents de móns utòpics que fugen d'Imperanoia, una civilització totalitària que domina grans extensions llunyanes de l'univers. Cada una d'aquestes galàxies s'ha de construir cultural i històricament. En els següents apartats designem a cada galàxia: una definició conceptual, un llista de categories, unes pautes narratives i la constel·lació transversal associada. Aquestes són les pautes per les noves jugadores. A partir d'aquestes i la seva imaginació o idees prèvies podran elaborar aquests móns utòpics.

Amb aquest exercici es volen aconseguir dos objectius. Per una banda ampliar l'aspecte lúdic del projecte i al mateix temps provocar una reflexió holística sobre el fet humà.

Cos | Natura | Acció | Coneixement | Societat | Comunicació | Diversio | Ment | Metafisis