ESPAISIDERAL.ORG
nautarkia -a- espaisideral.org

català // castellano // english

Astrolabi
Intranet sideral

Corpus lúdicus de la Nautarkia

El joc que articula el projecte Nautarkia de l'Associació P.E.L.I. es reconfigura cada any en una nova versió. Per això té diferents procediments que lliguen una edició amb una altra i cada any el joc rep un nom diferent, doncs variarà i s'adaptarà a les circumstàncies.

No obstant, hi ha una sèrie d'elements que seran comuns, en principi, a cada versió del joc. Aquests constitueixen la base de les instruccions del joc i cos del projecte, es poden resumir de la següent manera.

El joc nautàrkic es troba determinat per una sèrie de jugadors (Aliens) que habiten i creen col.lectivament una sèrie d'espais (Escenaris) que es repartiran a través de les fases del joc (Espilendari). Seguint l'organització de les regles del joc (Organigrama), es realitzaran múltiples usos (Activitats) per compartir, l'evolució de les quals permetra determinar el seu èxit (Objectius) a través d'un sistema de valoració (Puntuació). La suma del conjunt es conclourà amb l'elaboració d'una memòria final global del torn de joc (La trama lúdica) per veure si s'assoleix poc a poc l'autosuficiència i autogestió del projecte (Economia).

Aquest any ens trobem davant de la primera versió, la Betatest, i això en determina unes característiques particulars, com a prova i experimentació primera del sistema de funcionament.