ESPAISIDERAL.ORG
nautarkia -a- espaisideral.org

català // castellano // english

Astrolabi
Intranet sideral

Alienecum. Incripció al projecte Nautarkia

Per tal de formar part del projecte calen dues coses: associar-se a l'A.P.E.L.I i donar-se d'alta al joc 'ALIENACCIó 2010: Betatest' com a Alien o com a Persona.

Per tal de fer-se sòcia es demanaran unes dades personals necessàries per registrar i contactar les participants més enllà del joc. A partir d'aquell moment es formarà part de l'associació i, per tant, les persones també es remetran a les obligacions de la llei d'associacions, específicament en els drets i deures dels associats. També s'haurà de pagar la quota d'inscripció.

Per donar-se d'alta al joc nautàrkic es demanarà el desenvolupament d'una fitxa personal que variarà en el cas que siguis Alien o Persona. Si ets Alien la fitxa personal et demanarà una informació pròpia sobre qui ets, què saps fer i què vols trobar amb el projecte. Si ets Persona, se't demanara tan sols l'opinió respecte el projecte.

Què implica ser Persona o Alien dins Nautarkia?

El projecte utilitza una narrativa fantàstica de l'entorn de la ciència ficció i els móns humanoides extraterestres. Per aquest motiu hi haurà una diferenciació entre qui s'impliqui dins el joc com a Alien o com a Persona.

Aliens

Persones

Fitxa d'inscripció