ESPAISIDERAL.ORG
nautarkia -a- espaisideral.org

català // castellano // english

Astrolabi
Intranet sideral

La Nautalèkia

La nautalèkia és l'espai on evoluciona 'La Idea' del projecte. Aquí explicarem què i qui som, que volem fer i com ens està sortint tot plegat.
I és que és ben important reflexionar al voltant de com sorgeixen les idees, perquè més enllà d'inspiracions individuals, col·lectives i/o divines, també tenen una pròpia història que les lliga a uns temps i uns espais determinats.

2007 Origen passat

2008 Promotors

2009 Dosmilnau

2010 Present

2011 Primer torn de joc